آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

معجزه و تمرکز فکر

معجزه و تمرکز فکر

معجزه و تمرکز فکر کلمه معجزه را برای اعمال خارق­العاده پیغمبران به کار می­برند، و کارهای اعجازانگیز و حیرت آور اشخاص دیگر را کرامات می­گویند. به هر حال شما شاید در مجلات و کتب خوانده باشید که وقتی زنان پیشگو می­خواهند پیشگویی کنند (البته…
متن دوم