آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

معالجه سفتی عضلات به وسیله تلقین

معالجه سفتی عضلات به وسیله تلقین

معالجه سفتی  عضلات به وسیله تلقین یک پزشک  فرانسوی در خاطرات خود می‌نویسد که در کشور الجزایر مشغول  طبابت بوده، روزی یک عرب بدوی نزد او آمده و از انقباض سخت عضلات شکایت می‌نماید. پزشک فرانسوی نسخه‌ای نوشته به دستش می‌دهد و می‌گوید این دو…
متن دوم