آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مضرات اسفند

فوائد و استفاده درست از اسفند

فوائد و استفاده درست از اسفند در یکی از روایات اشاره شده است که اسفند، دوای هفتاد درد است.امام صادق(علیه السلام) فرمود: "اسپند شفای هفتاد درد است که کم‌ترین آن‌ها جذام است، پس از (مداوا کردن با) آن غفلت نکنید.( طب الأئمة، عبداللَّه…
متن دوم