آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

محبوب ترین ها

محبوب تر از پیامبر خدا

داستان کوتاه محبوب تر از پیامبر خدا وقتی حضرت عیسی علیه السلام از خداوند درخواست کرد کسی را به او نشان دهد که نزد خدا محبوب تر از او باشد، خداوند عیسی را به پیرزنی که در کنار دریا زندگی می کرد راهنمایی نمود. وقتی عیسی علیه السلام به…
متن دوم