آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

محبت در دل مردم

راز محبوبیت در دل مردم بدون مهره مار

راز محبوبیت در دل مردم بدون مهره مار    برخی از انسان ها با وجود عدم بهره مندی از بعضی چیزها مثل پول، چهره ی زیبا و یا ارتباطات اجتماعی گسترده، همیشه انرژی و اعتماد به نفس خاصی دارند. حتی شکاک ترین انسان ها هم نمی توانند در برابر…
متن دوم