آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مجموعه دعاهای مخصوص کودکان و نوزادان

مجموعه دعاهای مخصوص کودکان و نوزادان

مجموعه دعاهای مخصوص کودکان و نوزادان این مجموعه دعا ها برای پدران و مادرانی که کودکانشان مشکل باز شدن زبان و ساکت کردن کودک بیخوابی و. . .  دارند که تمام ادعیه های ان کاملا قرانی می باشد فقط قاعده و اداب کل تعویذات را در زیر پست قرار…
متن دوم