آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

متن کامل دعای چهل کلید به همراه آداب آن

متن کامل دعای چهل کلید به همراه آداب آن

متن کامل دعای چهل کلید به همراه آداب آن شرح برخی از فوائد و خواص مهم دعای چهل کلید حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از بانو فضه خاتون نقل شده است که نقل کرده که روز جمعه بر خانه ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد شدم ، متوجه…
متن دوم