آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

متن کامل دعای ام صبیان

متن کامل دعای ام صبیان به همراه اداب کامل آن

متن کامل دعای ام صبیان به همراه اداب کامل آن  ام صبیان در طب قدیم ، نام نوعی بیماری مخصوص کودکان است و همچنین ام الصبیان نام جنی است که دشمن کودکان و نوزادان و آزار دهنده آنهاست و آنرا به عنوان دختر ابلیس یا سایه جن یا باد جن میشناسند.…
متن دوم