آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

متن کامل حرزامام جواد(ع) و اداب کامل آن

متن کامل حرزامام جواد(ع) و آداب کامل آن

متن کامل حرزامام جواد(ع) و آداب کامل آن خود را به این دعا حرز کن که اگر لشکرهای روم و ترک را ملاقات کنی و همگی به همراه جمیع اهل زمین علیه تو قیام کنند، از ایشان به تو بدی نرسد و از همه آن ها ایمن باشی. آیت الله بهجت می فرمایند: من در…
متن دوم