آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

متن سال نو

تبریک سال ۱۴۰۲ به تمام کاربران سایت این اپلای

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال دو قدم مانده به خندیدن برگ, یک نفس مانده به ذوق گل سرخ, چشم در چشم بهاری دیگر.. تحفه ای یافت نکردم که کنم هدیه تان, یک سبد
متن دوم