آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ماه های قمر در عقرب

اصطلاح «قمر در عقرب» یعنی چه

اصطلاح «قمر در عقرب» یعنی چه؟ آیا صحت دارد که باید در این روزها از کارهای مهم پرهیز نمود؟ «قمر در عقرب» از اصطلاحات مربوط به علم نجوم است و به این معناست که (برای کسی در روی زمین قرار دارد) کره ماه برابر صورت فلکی «عقرب» واقع شده است.…

ساعات ۱ الی ۳۰ ماه شوال سال ۱۴۳۵ هجری قمری

ساعات ۱ الی 30 ماه شوال سال ۱۴۳۵ هجری قمری ساعات ۱ الی 15 ماه شوال سال ۱۴۳۵ هجری قمری روزهای قمر در عقرب: ورود قمر به برج عقرب:یک شنبه  6 شوال برابر است با 12 مرداد ماه ساعت  17:55 خروج قمر از برج عقرب:سه شنبه 8 شوال…

ساعات ۱ الی ۱۵ ماه ذی القعده الحرام سال ۱۴۳۴ هجری قمری

ساعات 1 الی 15 ماه ذی القعده الحرام سال ۱۴۳۴ هجری قمری روزهای قمر در عقرب: ورود قمر به برج عقرب : یک شنبه 30 ذی القعده , چهاردهم مهر ماه ساعت 12:00 خروج قمر از برج عقرب سه شنبه دوم ذی الحجه, شانزدهم مهر ساعت 17:00

ساعات ۱۶ الی ۳۰ ماه ذی القعده الحرام سال ۱۴۳۴ هجری قمری

ساعات 16 الی 30 ماه ذی القعده الحرام سال ۱۴۳۴ هجری قمری   روزهای قمر در عقرب: ورود قمر به برج عقرب : یک شنبه 30 ذی القعده , چهاردهم مهر ماه ساعت 12:00 خروج قمر از برج عقرب سه شنبه دوم ذی الحجه, شانزدهم مهر ساعت 17:00

ساعات یکم الی ۱۵ ماه رمضان سال ۱۴۳۴ هجری قمری

ساعات یکم الی ۱۵ ماه رمضان سال ۱۴۳۴ هجری قمری « بسم الله الرحمن الرحيم اناانزلناه في ليله القدر و ماادريك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح، فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتي مطلع الفجر »…

ساعات روز ۱۶ تا ۲۹ ماه صفر سال ۱۴۳۴ هجری قمری

ساعات روز 16 تا 29 ماه صفر سال ۱۴۳۴ هجری قمری روزهای نحس این ماه یکشنبه ۲۳ ماه صفر ورود قمر به برج عقرب ساعت ۱۰:۱۴ چهار شنبه ۲۶ ماه صفر خروج قمر از برج عقرب ساعت ۱۲:۵۵ پس روزهای نحس از یک شنبه تا چهار شنبه یعنی از ۲۳  تا ۲۶ ماه صفر…
متن دوم