آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ماه سوگواری

ماه محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر

هر قدم قافله سوی خزان میرود            مشک به مهمانی تیر و کمان میرود . . .  اردوی محرم به دلم خیمه به پا کرد            دل را حرم و بارگه خون خدا کرد   السلام علیک یا أباعبدالله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیکم منی جمیعا سلام الله…
متن دوم