آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ماه رمضان در دبی

ماه رمضان ماه خوبی ها,ماه نزول قرآن

ماه رمضان ماه خوبی ها,ماه نزول قرآن ماه رمضان نهمين ماه از ماههي قمري و بهترين ماه سال است. واژه رمضان از ريشه «رمض» و به معني شدت تابش خورشيد بر سنگريزه است. می‌گويند چون به هنگام نامگذاري ماه هي عربي، ين ماه در فصل…
متن دوم