آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ماهیت تلقین

معالجه سفتی عضلات به وسیله تلقین

معالجه سفتی  عضلات به وسیله تلقین یک پزشک  فرانسوی در خاطرات خود می‌نویسد که در کشور الجزایر مشغول  طبابت بوده، روزی یک عرب بدوی نزد او آمده و از انقباض سخت عضلات شکایت می‌نماید. پزشک فرانسوی نسخه‌ای نوشته به دستش می‌دهد و می‌گوید این دو…

تلقین در سراسر زندگی

تلقین در سراسر زندگی:  در سراسر زندگی روزانه به ما تلقین می‌شود. تلقین در اداره، زندگی خصوصی، سیاست مملکتی، تجارت، فروش دارو، لباس و اغذیه نقش بسیار بزرگی را به عهده دارد.  تبلیغات در رادیو، تلویزیون، سینما، کتاب، روزنامه، همه تبلیغاتی است…

استفاده از تلقین در آموزش و پرورش

استفاده از تلقین در آموزش و پرورش: معلمین بیش از حد بایستی به فن تلقین آشنایی داشته باشند زیرا کودکان بیش از همه تلقین‌پذیرند و این معلمین هستند که با تلقینات خود تا حدودی سرنوشت کودکان را تعیین می‌نمایند. «ویکتور پوشه» دانشمند بزرگ…

ماهیت تلقین

ماهیت تلقین تلاش و کوشش زیادی شده است تا برای  «تلقین» تعریف صحیحی به عمل آید. در محاوره روزمره آنچه از تلقین استنباط می‌شود عبارت از وادار به انجام کاری یا ایجاد یک رشته افکار جدید و گفتار یا رفتار تحریک کننده که معمولاً همراه و هم‌آهنگ…

آمادگی در زمینه صحبت کردن در جمع دیگران

متن تلقین برای آمادگی در زمینه صحبت کردن در جمع دیگران هرقدر اعتماد به نفس تو بیشتر شود و کمتر در مورد نتایج سخنرانی خود در یک جمع نگران باشی، بیشتر موفق می شوی…سعی کن تا کمتر در جمع دیگران مرغوب شوی و بیشتر به خودت و نحوه ارایه مطالب…

روش های تقویت حافظه

حافظه و نیروی فکر را به وسیله یاد گرفتن اسامی اشخاص نیز می‌توان  تقویت نمود، بدین ترتیب که در موقع معرفی شدن شخصی به شما می‌توانید، مشابهت آن شخص را با دیگر از دوستان و آشنایان سنجیده، وضع قیافه و صورت، علایم مخصوص را به دقت نگریسته، نامش…
متن دوم