آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مانیه تیزم ماهیت تلقین

علم مانیه تیزم

 علم مانیه تیزم از انسان نیروی معنوی اسرارانگیزی تظاهر می‌نماید که آن را مغناطیس شخصی یا مانیه‌تیزم می‌نامند که ذات و جوهر آن تاکنون کشف نگردیده است. از قرن ۱۸ میلادی بدین طرف ثابت شده است که حیوانات نیز چون کره زمین و دیگر کرات…

پاس دادن در مانیه تیزم

حرکات دست پاس‌هایی که در موقع  خواباندن معمول، عامل اجرا می‌نماید به طور کلی خیلی زیاد است و در هر  شخص نیز فرق می‌کند و ما در این‌جا قسمتی از آنها را که مهم و اساسی می‌باشند می‌نگاریم. حرکات دست را به دو قسمت تقسیم می‌کنند که یکی برای…

روش های مانیه تیزم ور های مشهور جهان

روش های مانیه تیزم ور های مشهور جهان دستورات خواب عده‌ای از مانیه‌تیزورهای مشهور جهان بعد از سال‌ها کار و تجسس هر یک اصولی خاص از خود به یادگار گذاشته‌اند که اکنون به بررسی برخی از آنها در این کتاب می‌پردازیم که به نام خود ایشان…
متن دوم