آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ماشاء الله لا قوة إلا بالله

اموری که فقر و تنگدستی را دور میکند,بخش سوم

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب رزق و روزی متاع اموری که فقر و تنگدستی را دور میکند,بخش سوم -شستن دست ها قبل و بعد از صرف غذا ابو حمزه از امام صادق(ع)روایت کرده که آن حضرت فرمود: "ای ابا حمزه,شستن دست ها پیش از غذا و پس از آن ,فقر…
متن دوم