آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ماده اولیه انسان

پیدایش انسان,ماده اولیه انسان

ماده اولیه انسان در آغاز خلقت حیات چهار عنصر پیش قراول آفرینش موجودات زنده بوده­اند و این عناصر اربعه در نمایشنامه زندگی اساسی­ترین نقش­ها را به عهده گرفته‌اند. این چهار ستاره هنرمند عبارتند از: کربن، چهار دست، ازت سه دست، اکسیژن دو دست و…
متن دوم