آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

لوح بسم الله الرحمن الرحیم

لوح بسم الله

سلام به همه دوستداران سایت این اپلای است لوح بسم الله که مزین به ذکر الله و رحمن و رحیم است که از 19 حروف تشکیل شده این لوح از دو مربع که یک طرف ان حروف ذکر بسم الله الرحمن الرحیم است و از طرف دیگر اعداد ابجد لوح که جمع هر چهار عدد
متن دوم