آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قمر در عقرب

اصطلاح «قمر در عقرب» یعنی چه

اصطلاح «قمر در عقرب» یعنی چه؟ آیا صحت دارد که باید در این روزها از کارهای مهم پرهیز نمود؟ «قمر در عقرب» از اصطلاحات مربوط به علم نجوم است و به این معناست که (برای کسی در روی زمین قرار دارد) کره ماه برابر صورت فلکی «عقرب» واقع شده است.…

ساعات ۱ الی ۳۰ ماه شوال سال ۱۴۳۵ هجری قمری

ساعات ۱ الی 30 ماه شوال سال ۱۴۳۵ هجری قمری ساعات ۱ الی 15 ماه شوال سال ۱۴۳۵ هجری قمری روزهای قمر در عقرب: ورود قمر به برج عقرب:یک شنبه  6 شوال برابر است با 12 مرداد ماه ساعت  17:55 خروج قمر از برج عقرب:سه شنبه 8 شوال…

ماه های قمری و تاریخهای نحس و قمر در عقرب

 برگرفته از نرم افزار متاسافت در بیان ماه های قمری و تاریخهای نحس و قمر در عقرب ماهران فن و کاملان نجوم در خواندن عملیات رعایت ماه های قمری همچون ماه های شمسی داشته اند چنانچه هر ماه را سه عشره معین ساخته اند.اول عشره بنا بر…

روزهای نحس,روزهای قمر در عقرب

برگرفته از نرم افزار متاسافت  قمر در عقرب  دانستن ایام منحوس و قمر در عقرب ضروری است چراکه اگر قمر در عقرب باشد یا ایام منحوس باشد کار و عمل شما معکوس جواب می دهد مثلا اگر برای کسی دعای محبت و بخت گشایی بنویسیم آن دعا  باعث جدایی می شود.…
متن دوم