آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قمر در برج فلکی عقرب

جدول قمر در عقرب سال ۱۳۹۸

جدول قمر در عقرب سال 1398 قمر در عقرب چیست و چه اعمالی در ایام قمر در عقرب منع شده است ؟ قمر در عقرب به این معنا است که برای ساکنین زمین، کره ماه برابر صورت فلکى عقرب‌‌ واقع شده است، ماه (قمر) در طول یک سال قمری، که حدود ۲۹٫۵ روز

قمردر صورت عقرب یا برج عقرب؟

قمردر صورت عقرب يا برج عقرب؟ اين اختلاف كه منظور از قمر در عقرب چيست آيا منظور بودن قمر در خود برج عقرب است و يا در صورت آن؟ وجود دارد. علامه حسن زاده آملی ( حفظه الله ) در کتاب دروس معرفة الوقت و القبله، الدرس خامس و العشرون -خاتمه…
متن دوم