آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قانون جذب

چگونه اتفاقات خوب را جذب کنیم

چگونه اتفاقات خوب را جذب کنیم   قانون جذب این طور تعریف می‌شود، «هر اتفاق مثبت یا منفی که در مورد شما رخ می‌دهد توسط خودتان جذب شده است.»   مثلاً وقتی می‌گویید زمانی که بی‌پول بودید یک دوست خاص به شما پول قرض داد، در واقع شما…
متن دوم