آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فوائد اسفند

فواید سوزاندن عود و اسفند در خانه

فواید سوزاندن عود و اسفند در خانه از سفارش هاي مكرر معصومين(ع) به ما، سوزاندن اسفند در خانه مي باشد چرا كه با هر اسفند، فرشته اي همراه است كه مي تواند با سوزاندن اسفند آزاد شود و تسبيح خدا گويدودرفضاي منزل ما انرژي مثبت ايجاد نمايد و…
متن دوم