آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فن مصاحبه با بیمار در هیپنوتیزم معالجی

فن مصاحبه با بیمار در هیپنوتیزم معالجی

فن مصاحبه با بیمار شد آن‌که اهل نظـر بـر کنـاره مـی‌رفتند هزارگونـه سخن در دهـان ولب خاموش بــه بـانـک چنگ بگـوییـم آن حکـایت‌هــا که از نهفتن آن دیک سینه می‌زد جوش                                                 «حافظ» قبل از بیان…

فن مصاحبه با بیمار در هیپنوتیزم معالجی,بخش دوم

فن مصاحبه با بیمار,بخش دوم ۱-  ایجاد زمینه مصاحبه اولین قدم این است که پزشک  هیپنوتیست باید حالت بیطرفانه اتخاذ کند تا این‌که نخست چگونگی شخصیت بیمار را بشناسد. دکتر «مایزر» در فصل ۱۴ کتاب خود می‌گوید: رهبری و اداره اولین مصاحبه با بیمار…

فن مصاحبه با بیمار در هیپنوتیزم معالجی,بخش سوم

فن مصاحبه با بیمار در هیپنوتیزم معالجی,بخش سوم ۷-علایم پنهانی بیماری در هیپنوتیزم معالجی برای کمک به امر «تأخیر» در بیان اسرار درونی، نشان دادن «علایم پنهانی» که اضطراب واقعی را در پرده نگه می‌دارد از طرف بیمار چیزی غیرعادی نیست. «علایم…
متن دوم