آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فلجی

درمان بیماری فلج

درمان بیماری فلج این نسخه از مجموعه نسخه های ویژه نامه از نرم افزار متا پرو است که امروز در نرم افزار قرار گرفته اگر کسی از سمت راست و از قسمت راست صورت خود فلج شود او باید ایه 144از سوره بقره را با مشک و زعفران و گلاب بر روی ورقه تمیزی…
متن دوم