آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فضیلت ماه محرم

فضیلت روزه ی روز نهم ماه محرم

فضیلت روزه ی روز نهم ماه محرم در کتاب دستور المذکرین به نقل از ابن عباس آمده است : هر گاه هلال ماه محرم را دیدی روزها را بشمار وقتی روز نهم فرا رسید آن روز را روزه بدار . راوی از او می پرسد : آیا حضرت محمد صل الله علیه و آله این…
متن دوم