آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فضیلت ماه شعبان

فضیلت ماه شعبان

فضیلت ماه شعبان برگرفته از کتاب مفاتیح الجنان آگاه باش كه شعبان ماه بسيار شريفى است،و ه سيد انبياء صلى اللّه عليه و آله انتساب دارد،و آن حضرت همه اين ماه را روزه‏ مى‏گرفت،و روزه آن را به ماه رمضان وصل مى‏كرد،و مى‏فرمود:شعبان ماه من…
متن دوم