آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فضیلت احیای شب عاشورا

فضیلت احیای شب عاشورا

فضیلت احیای شب عاشورا در کتاب دستور المذکرین آمده است که رسول خدا صل الله علیه وآله فرمود : هر کس شب عاشورا را احیا کند گویی که به اندازه ی عبادت همه فرشتگان به عبادت خدا پرداخته است و پاداش کسی که در این شب عمل کند همانند پاداش…
متن دوم