آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فروش ملک

نسخه ای جهت فروش ملک میراثی

نسخه ای جهت فروش ملک میراثی سلام به همه عزیزان امیدوارم که حال همه شما عزیزان خوب باشه. در مشکلات دوستان با مسئله ای مواجه شدیم که مشکل در فروش میراث زمین یا منزل داشتند و اینکه چرا فروش نمیره.تا مشکل همه وارثین حل بشه یکی از دلایل…
متن دوم