آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فردایی مفیدتر

چگونه فردایی بهتر داشته باشیم

چگونه فردایی بهتر داشته باشیم گاهی بی‌برنامگی و آشفتگی‌های ذهنی باعث می‌شود که نسبت به فردای خود دیدگاهی منفی پیدا کنیم. هر چند که همواره توصیه می‌شود در زمان حال زندگی کنیم، اما گاهی گوشه‌ی چشمی به فردا داشتن باعث کم شدن استرس‌ها و…
متن دوم