آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

غسل سوره توحید

غسل باطل سحر برای هر گونه سحر و بستگی

غسل باطل سحر برای هر گونه سحر و بستگی این غسل یکی از مجرب ترین غسل هایی است که خیلی سریع سحر و بستگی خانمها و آقایان رو از بین میبره.پس لطفا خوب یاد بگیرید و به تمام اعضای خانواده خود هم آموزش دهید در این غسل هر گونه بستگی خانمها برای…
متن دوم