آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

غذای رژیمی

روایات از ائمه معصومین (ع ) راجع به بعضى از خوراکیها,بخش سوم

پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله : انجير ميوه اى هست از بهشت ، بخوريد كه بواسير را قطع و نقرس را نفع مى بخشد.  امام صادق عليه السلام : بر شما باد به خوردن بادنجان در حالى كه بورانى كرده باشيد زيرا كه شفا و امان است از برص .  امام صادق…
متن دوم