آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

عکس حلقه عشق

پیرامون خودتون حلقه ی مقدس دارید؟

?پيرامون خودتون حلقه ي مقدس داريد؟ ? ❤️چقدر احساس شگفت مراقبت از خود رو به خودتون هديه ميدين؟يا بهتره بگم چقدر خودتون رو نازپرورده ميكنيد؟ ?خيلي از ما به جاي تمركز روي مسئوليت هايي كه در قبال خودمون داريم(از جمله غذا دادن هميشگي به…
متن دوم