آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

علی ای همای رحمت

متن شعر علی ای همای رحمت از استاد شهریار

متن شعر علی ای همای رحمت از استاد شهریار سید محمد حسین بهجت تبریزی در سال 1285 هجری شمسی در روستای زیبای « خوشکناب » آذربایجان متولد شده است. او نخستین شعر خویش را در چهار سالگی به زبان ترکی آذربایجانی سرود . بی شک سرایش این شعر…
متن دوم