آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

علوم الهیات

برای کشف شدن معارف و علوم بسیار بر شخص

برای کشف شدن معارف و علوم بسیار بر شخص مرحوم نائینی می گوید : در رساله ای که منسوب به حضرت علی علیه السلام است مطلب عجیبی ذکر شده .که همین مطلبو از کتاب منتخب قوامیس الدرر صفحه 31 عینا در اینجا ذکر میکنم هر کس نزدیک غروب…
متن دوم