آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

علم حروف

علم اسامی

علم اسامی کسانی که علم اسامی و تاثیر آن در شکل گیری شخصیت و روند زندگی افراد را درک کرده اند تصمیم گرفته اند تا نام خود و خانواده ی خود را معاینه کنند، اما افرادی که با چهارچوبه ی از پیش تعیین شده ی قبلی پا به مطالعه ی این مطالب…

مطالب علم حروف ابجد

مطالب علم حروف ابجد حروف ابجد چیست کاربرد حروف ابجد معادل حروف ابجد کبیر(جمل) معادل حروف ابجد صغیر معادل حروف ابجد وسیط مباحثی در مورد جــفر مطالب علم حروف ابجد

مباحثی در مورد جــفر

مباحثی در مورد جــفر جَفر یا علم‌الحروف، از علوم خفیه است و به ادعای باورمندان، به تفسیر حروف و اسما، از طریق قواعدی که در آن تعریف شده می‌پردازد. به عبارت دیگر، جفر به دست آوردن مجهولات (پاسخ) است، از روی کلمات جملهٔ سوال به‌علاوهٔ…
متن دوم