آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

علایمی که به صورت دفاع در هیپنوز جلوه می‌کنند.

علایمی که به صورت دفاع در هیپنوز جلوه می‌کنند.

علایمی که به صورت دفاع در هیپنوز جلوه می‌کنند.   حساس تلقین، شروع به یک حمله شدید می‌نماید، یا یک بیماری که به خاطر درد نیمه سر تحت هیپنوتیزم است، ممکن است ناگهان از یک طغیان شدید سردرد شکایت کند و اظهار نماید که قادر به ادامه جریان…
متن دوم