آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

علاج خارش بدن

طب امامان درس ۱۸,علاج خارش ، حجامت و رگزنی

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق علاج خارش ، حجامت و رگزنی 1 . مردی از خارش به امام صادق شکایت کرد که ایشان فرمود : سه بار در دو پا ، بین عرقوب ( رگ و عصب برآمده پشت پا ) و غوزک پا حجامت کن . آن مرد اینکار را انجام داد و…
متن دوم