آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

عقیده طرفداران تمرکز فکر در ماهیت هیپنوتیزم

عقیده طرفداران تمرکز فکر در ماهیت هیپنوتیزم

عقیده طرفداران تمرکز فکر در ماهیت هیپنوتیزم اگر به جیب  تفکر فرو کنی سر را گذشته‌های بقا را قضا توانی کرد   داستان بچه گربه‌ای که روی سینه‌اش عدد ۱۹۲۱ نقش بسته بود. شباهت نوزاد به  مجسمه سیاه کلیسا به علت تمرکز فکر وقتی سر…
متن دوم