آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

عزیز شدن در انظار

دعای عزیز شدن در انظار

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب محبت دعای عزیز شدن در انظار در زیر پنج طلسم قرار دادم جهت عزیز و محترم شدن در انظار و نزد بزرگان.به جهت اینکه صفحات کتاب را اسکن میکردم و خود طلسم را در سایت قرار میدادم با اعتراض خیلی از دوستان…

عزیز شدن در انظار,عزیز شدن برای شوهر,عزیز شدن در نزد معشوق

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب محبت عزیز شدن در انظار,عزیز شدن برای شوهر,عزیز شدن در نزد معشوق در زیر جواب 146 نفر را دادم.که 90% نامه ها شبه هم بوده و مشکل محبت و ناسازگاری  بین دو نفر می باشد چون متن زیاد بود به خاطر…
متن دوم