آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

عریضه به حضرت ابوالفضل

طریقه نوشتن عریضه به معصومین و امام زاده ها

طریقه نوشتن عریضه به معصومین و امام زاده ها سلام به همه دوستان عزیز در بین فرمهایی که دوستان پر میکنند و بعد از بررسی براشون ارسال میشه در بعضی از فرمها به دوستان اعلام میشه که باید عریضه برای یکی از معصومین یا امام زاده ها بنویسند.…
متن دوم