آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

عاشورای حسینی

نمازهای مختلف شب عاشورا با ثواب های بسیار

نمازهای مختلف شب عاشورا با ثواب های بسیار نماز اول : محمد بن ابی بکر مدینی حافظ در کتاب دستور المذکرین به سند خود از وهب بن منبه از ابن عباس نقل کرده است که رسول خدا صل الله علیه وآله فرمود : هر کس در شب عاشورا در آخر شب 4 رکعت…
متن دوم