آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

عاشق کردن زن

عاشق کردن شوهر,عاشق کردن زن

 برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب محبت جوانی هایت را با بچگی‌هایم پیر کردم ... مرا به موی سپیدت ببخش مادر !!! روزت مبارک عاشق کردن شوهر,عاشق کردن زن ختم سوره ((قریش)):جهت ایجاد محبت بین دو شخص بعد از…
متن دوم