آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ظریه فروید

شهرت فروید

شهرت فروید شهرت فروید فروید به سال ۱۸۸۵ یعنی در ۲۹ سالگی شهرتی بسزا یافت و متخصص امراض عصبی شناخته شد و موفقیت‌های فراوانی کسب کرد ولی این موفقیت‌ها موجب غرور او نشد. «می‌تر» او را دعوت کرد که به جایش در دانشگاه تدریس کند و این امر از…
متن دوم