آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طلسم رزق و روزی

ذکر برای ازدیاد رزق و روزی در طی روز

ذکر برای ازدیاد رزق و روزی در طی روز مرحوم نراقی ره می گوید از اموری که موجب ازدیاد رزق می گردد این است ( دقت شود ) از فجر صادق ( اذان صبح ) تا خواندن نماز صبح 100 مرتبه بگو : سُبْحانَ اللهِ العَظیمِ أَسْتَغْفِرُاللهَ وَ…
متن دوم