آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طلسم برای جذب محبت

دعا و طلسم برای محبت,طلسم برای جذب محبت

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب بخت گشایی برای خواستگاری دختر اگر دختری را بخواهند و ندهند,این طلسم را نوشته و در مقابل درب خانه اش بیاندازید. توصیه اول:(این طلسم برای کسانی که طرفتان در نزدیکی شما زندگی میکنند و یا شما میتوانید در…
متن دوم