آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طلسم ازدواج

طریقه محاسبه جفت بودن یا جفت نبودن بخت

برگرفته از نرم افزار متاسافت طریقه محاسبه جفت بودن یا جفت نبودن بخت هر گاه بخواهید حساب کنید که آیا آقای احمدی با خانم کریمی می تواند ازدواج کند یا نه؟آیا ستاره این دو با هم جفت هست یا نه؟ و در آینده تا اخر با هم زندگی می کنند یا…

برای آوردن معشوق

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب جلب معشوق طلسم برای آوردن معشوق روز سه شنبه این طلسم را هنگام عصر بر روی نعل اسب نوشته و شب هنگام در آتش شعله وری بیندازید.معشوقه به پای تو خواهد آمد. این دعا جزئی از مجموعه کتاب های علوم…

برای اطاعت زن از شوهر

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب جلب معشوق برای اطاعت زن از شوهر اگر زنی از شوهر خود اطاعت نمیکند,این طلسم را بر درب ورودی خانه آویزان کنید.تجربه شده است. طلسم را از فایل زیر دانلود و دریافت کنید نام کتاب:اطاعت زن از شوهر…
متن دوم