آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طریقه به حرف آوردن شخص هیپنوتیزم شونده

طریقه به حرف آوردن شخص هیپنوتیزم شونده

طریقه به حرف آوردن شخص هیپنوتیزم شونده یکی از مباحث مهم خواب مصنوعی موضوع حرف زدن معمول در خواب می‌باشد. ممکن است بعد از خواب کردن، معمول به سوالاتی که می‌کنید جواب ندهد، برای به حرف آوردن سوژه چندین طریقه موجود است. یکی این‌که به گلوی…
متن دوم