آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طرز تهیه محلول روحانی

دستور تهیه محلول روحانی

دستور تهیه محلول روحانی برای نوشتن هر دعا بهتراست که ازمحلول زعفران +مشک+گلاب استفاده نمایید زیرا این محلول اثر روحانی دستورات را زیاد می کند وبین همه اهل علوم غریبه کاربرد داردوبه شکلهای مختلف تهیه می شود در اینجا دو روش را برای شما…
متن دوم