آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طرز تنفس یوگا

طرز تنفس یوگا,تنفس پرانا

طرز تنفس یوگا مطابق شکل زیر بنشینید بدین ترتیب: ۱-    پای چپ در کشاله پایراست و پای راست در کشاله پای چپ، در این‌ حالت کف پاها رو به آسمان است. ۲-    سینه جلو، سر بالا، ستون فقرات کاملاً کشیده و مستقیم. ۳-    چشم‌های خود را ببندید، با…
متن دوم