آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طب شیعه

طب امامان درس پنجم,نماز شب ، دفع کننده بیماری ها

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق نماز شب ، دفع کننده بیماری ها . امام صادق فرمود : نماز شب ، صورت و اخلاق را خوب و نیکو و رزق را پاک و قرض را اداء و ناراحتی را برطرف و نور چشم را از شما دور می کند . همچنین میتوانید نرم…
متن دوم